Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.

Psychologische zorg

Er zijn heel wat partners in de psychologische zorg waar artsen beroep op kunnen doen of patiënten naar kunnen doorverwijzen.

Sinds 2022 kunnen kinderen, jongeren en volwassenen voor 11 euro naar de psycholoog.

Hiervoor heeft men geen voorschrift of brief van de huisarts nodig. Men kan zich rechtstreeks aanmelden bij een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog in de buurt. De psychologen en orthopedagogen zijn te vinden op de website www.psy-ovl.be . Men kan daar filteren op regio, leeftijdsgebonden doelgroepen, problematieken, taal, enz.

Er zijn zowel individuele sessies als groepssessies. De sessies vinden plaats in de spreekkamer van de psycholoog/orthopedagoog, op een plek in de buurt (vb. een huisartsenpraktijk) of online via videobellen. Sommige psychologen en orthopedagogen komen ook aan huis.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen kan zich aanmelden. Het aanbod is er voor alle burgers, in het bijzonder de meeste kwetsbare.

Er zijn twee leeftijdscategorieën:

  • kinderen en jongeren t.e.m. 23 jaar
  • jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar

Is men tussen 15 en 23 jaar, dan kan men zelf kiezen in welke leeftijdscategorie men een psycholoog zoekt. Het hangt vooral af van de noden.

Op hoeveel sessies heeft men recht?

Dat hangt af van de leeftijd, het soort zorg én het soort sessies dat men volgt.

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

  • kinderen en jongeren -23 jaar: maximaal 10 individuele sessies of 8 groepssessies per 12 maanden
  • jongeren en volwassenen +15 jaar: maximaal 8 individuele sessies of 5 groepssessies per 12 maanden

Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)

  • kinderen en jongeren -23 jaar: gemiddeld 10 sessies (max. 20) of max. 15 groepssessies per 12 maanden
  • jongeren en volwassenen +15 jaar: gemiddeld 8 sessies (max. 20) of max. 12 groepssessies per 12 maanden

Belangrijk: Het is mogelijk om individueel aanbod en groepsaanbod binnen een functie en over twee functies heen (gelijktijdig) te combineren, wanneer dit bij eenzelfde klinisch psycholoog/orthopedagoog is, of het individueel en groepsaanbod beide vanuit hetzelfde netwerk geconventioneerd zijn. De klinisch psycholoog of orthopedagoog kan dit voor zijn cliënt nakijken. Het is niet mogelijk om individueel ELP en individueel GPZ-aanbod gelijktijdig te combineren. Het is ook niet mogelijk om ELP groepsaanbod en GPZ groepsaanbod gelijktijdig te combineren.

Wat is het verschil tussen eerstelijnspsychologische zorg (ELP) en gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) is gericht op personen met lichte tot matige klachten die geholpen kunnen worden met kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies.

Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ) is gericht op personen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

Sommige psychologen of orthopedagogen zijn enkel erkend voor ELP. Anderen voor beiden. Zelden alleen voor GPZ. Tijdens een eerste gesprek schat de psycholoog of orthopedagoog in welke zorg het meest gepast is: ELP of GPZ.

Hoeveel kost het?

De eerste individuele sessie is altijd gratis. Dan schat de psycholoog of orthopedagoog in of hij kan helpen en welke hulp het meest gepast is.

Daarna betaalt men:

  • 11 euro per individuele sessie
  • 4 euro per individuele sessie als men recht heeft op verhoogde tegemoetkoming

Voor een groepssessie betaalt men 2,5 euro.

De patiënt betaalt enkel het remgeld. De rest van het bedrag ontvangt de psycholoog via de derdebetalersregeling.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met

Marc Vermeire

Lokaal coördinator conventie psychologische functies in de eerste lijn
ELZ regio Dender, Waasland ZW, Waasland NO

0475 95 44 74
marc.vermeire@psy-ovl.be

Website:  ggzads.be/

biedt via het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Lucia, beschut wonen Waasland en psychiatrisch verzorgingstehuis Casa Neri geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op maat aan voor volwassenen en ouderen met een psychische kwetsbaarheid.

Website: gpn-ggz-waasendender.gpn.be/nl

Op de website van de Vlaamse Overheid vinden burgers en zorgverleners info over stress en burn-out, hoe erkennen, hoe een veerkrachtcoach aanvragen enz.

overheid.vlaanderen.be/stress-en-burn-out

LOES is ontworpen om hulpverleners te ondersteunen bij de eerste psychosociale opvang en evaluatie van iemand die een suïcidepoging ondernam of kampt met suïcidale ideatie. Het is een interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften in kaart worden gebracht. LOES kan worden afgenomen bij volwassenen en bij jongeren vanaf 12 jaar. Voor afname van LOES is geen specifieke psychologische of psychiatrische kennis vereist. Elke hulpverlener die getraind werd in het gebruik van de tool kan dit op een efficiënte en goede manier doen. Het instrument kan worden dan toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Website: zelfmoord1813.be/loes 

Udesite | Alle rechten voorbehouden

Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer