Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw


   huisartsen Lokeren  

  huisartsen Eksaarde  

   huisartsen Moerbeke  


 

VLAAMS BORSTKANKERONDERZOEK:

CAMPAGNE DURMESTREEK OKTOBER 2008

 

HUISARTSEN LOKEREN-EKSAARDE-MOERBEKE ROEPEN OP TOT DEELNAME.

 

Wie kan deelnemen?

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen om de twee jaar, zonder kosten, deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Met 'van 50 tot en met 69 jaar' wordt bedoeld: vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin je 50 wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin je 69 werd.

Om de twee jaar wil zeggen: niet in twee opeenvolgende kalenderjaren. Dus: niet in de loop van 2006 en 2007, wel in de loop van 2006 en 2008. Dit wil zeggen: telkens in de pare of telkens in de onpare jaren.

Zonder kosten betekent dat de screeningsmammografie gratis is en niet ter plaatse moet betaald worden indien je in orde bent met de Belgische ziekteverzekering.

 

Waarom een bevolkingsonderzoek naar borstkanker ?

In Vlaanderen overleden in 2003 1.298 vrouwen aan borstkanker. Dit zijn 42 vrouwen op 100.000. Van alle kankers bij vrouwen veroorzaakt borstkanker het grootste aantal overlijdens (ťťn op vijf). Bij vrouwen van 35 tot 69 jaar is borstkanker de voornaamste doodsoorzaak.

Borstkanker is dus een belangrijk gezondheidsprobleem. Daarom heeft Vlaanderen ervoor gekozen om een gezondheidsdoelstelling te formuleren om de borstkankeropsporing systematischer, doelmatiger en kwaliteitsvol te laten verlopen.

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker door middel van screeningsmammografie laat toe om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, zodat die tijdig kan behandeld worden en daardoor na verloop van tijd de sterfte door borstkanker in belangrijke mate kan worden teruggedrongen.

 

Hoe neem je deel ?

Ben je 50 maar nog geen 70, dan kan je bij een mammografische eenheid een screeningsmammografie laten nemen als je in het bezit bent van:

  1. een oproepbrief van het screeningscentrum of

  2. een verwijsbrief van je huisarts of gynaecoloog

In de verwijsbrief staat vermeld dat het om een screeningsmammografie gaat. Er mag niet gelijktijdig een echografie worden aangevraagd.

De oproepbrief krijg je thuis toegestuurd. Neem contact op met het screeningscentrum als je geen oproepbrief kreeg.

Je kan zelf kiezen naar welke mammografische eenheid je gaat. Als je de afspraak op de oproepbrief wil veranderen, bel dan naar het gratis telefoonnummer vermeld op de brief.

Neem de verwijsbrief of oproepbrief samen met je SIS-kaart mee naar de mammografische eenheid. Geld hoef je niet mee te nemen.

 

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op afspraak bij een mammografische eenheid in uw buurt of in een mammobiel (een mobiele mammografische eenheid). U hoeft voor het onderzoek niet te betalen indien u in orde bent met de verplichte Belgische ziekteverzekering. Ook wanneer u op een andere manier verzekerd bent, kunt u deelnemen.

 

U meldt zich in de mammografische eenheid aan met de verwijsbrief van uw arts voor screeningsmammografie of met de oproepbrief van het screeningscentrum, uw SIS-kaart, twee kleefbriefjes van het ziekenfonds en eventueel vroegere mammografieŽn.

Daarna gaat u naar de onderzoekskamer. Hier beantwoordt u enkele vragen. Het is noodzakelijk dat u de naam opgeeft van een arts die het resultaat van het onderzoek zal opvolgen. Ook wordt uw toestemming gevraagd voor het verzamelen, registreren en verwerken van uw gegevens bij een afwijkend screeningsresultaat. U geeft uw toestemming door het aanvraagformulier voor screeningsmammografie te ondertekenen.

Dan neemt een radioloog of een gespecialiseerd medewerker twee mammografieŽn van elke borst. De borst wordt hiervoor telkens op een steunplaat gelegd. Om een foto van goede kwaliteit te kunnen maken, moet de borst gedurende enkele seconden voldoende aangedrukt worden. Sommige vrouwen vinden dit onaangenaam, voor andere vrouwen is het pijnlijk.

Zodra de mammografieŽn gemaakt zijn, wordt de kwaliteit ervan nagekeken. U wacht nog even tot het duidelijk is dat de foto's in orde zijn.

Het onderzoek, van het uit- en aankleden tot het nemen van de foto's, duurt hooguit een half uur.

 

Het resultaat

De screeningsmammografieŽn worden systematisch meerdere keren beoordeeld:

  1. eerst door een radioloog verbonden aan de mammografische eenheid waar de mammografieŽn werden genomen (dit wordt een eerste lezing genoemd);

  2. vervolgens door een radioloog van het screeningscentrum (dit wordt een tweede lezing genoemd);

  3. bij een tegenstrijdig resultaat van eerste en tweede lezing worden de mammografieŽn een derde keer beoordeeld (derde lezing genoemd).

U krijgt binnen drie weken na het onderzoek een brief over het resultaat in de bus. Ook de verwijzende arts of de arts wiens naam u hebt doorgegeven, wordt van het resultaat op de hoogte gebracht. De mammografieŽn worden teruggestuurd naar de radioloog die ze genomen heeft. In die mammografische eenheid worden ze bewaard.

 

Bij ongeveer 95% van de deelneemsters is geen bijkomend onderzoek nodig. Bij een klein aantal vrouwen (ongeveer 5%) wordt wel een afwijking vastgesteld. In dit geval wordt bijkomend onderzoek (bijvoorbeeld een echografie) aangeraden om uit te maken of er inderdaad sprake is van een afwijking en zo ja, of het om een goed- of een kwaadaardige afwijking gaat. Bij ongeveer 9 op 10 vrouwen die verwezen worden voor bijkomend onderzoek wordt geen kanker vastgesteld.

Deelname aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker biedt geen volledige garantie dat u geen borstkanker heeft. Soms is een kanker niet te zien op de mammografie of kan er zich een tumor beginnen te ontwikkelen in de periode tussen twee screeningsmammografieŽn. Indien u zelf een verandering opmerkt, bespreek dit dan met uw arts.

 

Laat dit onderzoek om de twee jaar uitvoeren tot en met het kalenderjaar waarin u 69 jaar wordt. Indien u bijvoorbeeld in 2006 een screeningsmammografie liet nemen, doet u dit opnieuw in 2008, enzovoort. U start telkens weer met de verwijs- of oproepbrief, tenzij u individuele medische opvolging werd aangeraden.

 

Heeft u nog vragen over borstkanker, borstkankeropsporing of de uitnodiging?

U kan met deze vragen terecht bij uw huisarts.

 

bron: www.borstkankeropsporing.be


Copyright © 2008 Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw
Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2008